https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
35 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+003D = 3d EQUALS SIGN
U+0347 ͇ cd 87 COM­BI­NING EQUALS SIGN BELOW
U+207C e2 81 bc SU­PER­SCRIPT EQUALS SIGN
U+208C e2 82 8c SUB­SCRIPT EQUALS SIGN
U+2254 e2 89 94 COLON EQUALS COLON EQUAL
U+2255 e2 89 95 EQUALS COLON EQUAL COLON
U+225B e2 89 9b STAR EQUALS
U+229C e2 8a 9c CIRCLED EQUALS
U+22CD e2 8b 8d RE­VER­SED TILDE EQUALS
U+2971 e2 a5 b1 EQUALS SIGN ABOVE RIGHT­WARDS ARROW
U+29E3 e2 a7 a3 EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL
U+29E4 e2 a7 a4 EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL WITH TILDE ABOVE
U+2A66 e2 a9 a6 EQUALS SIGN WITH DOT BELOW
U+2A6E e2 a9 ae EQUALS WITH ASTERISK
U+2A71 e2 a9 b1 EQUALS SIGN ABOVE PLUS SIGN
U+2A72 e2 a9 b2 PLUS SIGN ABOVE EQUALS SIGN
U+2A73 e2 a9 b3 EQUALS SIGN ABOVE TILDE OPERATOR
U+2A75 e2 a9 b5 TWO CONSECUTIVE EQUALS SIGNS
U+2A76 e2 a9 b6 THREE CONSECUTIVE EQUALS SIGNS
U+2A77 e2 a9 b7 EQUALS SIGN WITH TWO DOTS ABOVE AND TWO DOTS BELOW
U+2A9F e2 aa 9f SIMILAR ABOVE LESS-THAN ABOVE EQUALS SIGN
U+2AA0 e2 aa a0 SIMILAR ABOVE GREATER-THAN ABOVE EQUALS SIGN
U+2AAE e2 aa ae EQUALS SIGN WITH BUMPY ABOVE
U+2AAF e2 aa af PRECEDES ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN
U+2AB0 e2 aa b0 SUCCEEDS ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN
U+2AB3 e2 aa b3 PRECEDES ABOVE EQUALS SIGN
U+2AB4 e2 aa b4 SUCCEEDS ABOVE EQUALS SIGN
U+2AC5 e2 ab 85 SUBSET OF ABOVE EQUALS SIGN
U+2AC6 e2 ab 86 SUPERSET OF ABOVE EQUALS SIGN
U+2B40 e2 ad 80 EQUALS SIGN ABOVE LEFT­WARDS ARROW
U+2BF9 e2 af b9 EQUALS SIGN WITH INFINITY BELOW
U+A78A ea 9e 8a MO­DI­FI­ER LET­TER SHORT EQUALS SIGN
U+FE66 ef b9 a6 SMALL EQUALS SIGN
U+FF1D ef bc 9d FULLWIDTH EQUALS SIGN
U+E003D 󠀽 f3 a0 80 bd TAG EQUALS SIGN