https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
95 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+1160 e1 85 a0 HANGUL JUNGSEONG FILLER
U+1161 e1 85 a1 HANGUL JUNGSEONG A
U+1162 e1 85 a2 HANGUL JUNGSEONG AE
U+1163 e1 85 a3 HANGUL JUNGSEONG YA
U+1164 e1 85 a4 HANGUL JUNGSEONG YAE
U+1165 e1 85 a5 HANGUL JUNGSEONG EO
U+1166 e1 85 a6 HANGUL JUNGSEONG E
U+1167 e1 85 a7 HANGUL JUNGSEONG YEO
U+1168 e1 85 a8 HANGUL JUNGSEONG YE
U+1169 e1 85 a9 HANGUL JUNGSEONG O
U+116A e1 85 aa HANGUL JUNGSEONG WA
U+116B e1 85 ab HANGUL JUNGSEONG WAE
U+116C e1 85 ac HANGUL JUNGSEONG OE
U+116D e1 85 ad HANGUL JUNGSEONG YO
U+116E e1 85 ae HANGUL JUNGSEONG U
U+116F e1 85 af HANGUL JUNGSEONG WEO
U+1170 e1 85 b0 HANGUL JUNGSEONG WE
U+1171 e1 85 b1 HANGUL JUNGSEONG WI
U+1172 e1 85 b2 HANGUL JUNGSEONG YU
U+1173 e1 85 b3 HANGUL JUNGSEONG EU
U+1174 e1 85 b4 HANGUL JUNGSEONG YI
U+1175 e1 85 b5 HANGUL JUNGSEONG I
U+1176 e1 85 b6 HANGUL JUNGSEONG A-O
U+1177 e1 85 b7 HANGUL JUNGSEONG A-U
U+1178 e1 85 b8 HANGUL JUNGSEONG YA-O
U+1179 e1 85 b9 HANGUL JUNGSEONG YA-YO
U+117A e1 85 ba HANGUL JUNGSEONG EO-O
U+117B e1 85 bb HANGUL JUNGSEONG EO-U
U+117C e1 85 bc HANGUL JUNGSEONG EO-EU
U+117D e1 85 bd HANGUL JUNGSEONG YEO-O
U+117E e1 85 be HANGUL JUNGSEONG YEO-U
U+117F e1 85 bf HANGUL JUNGSEONG O-EO
U+1180 e1 86 80 HANGUL JUNGSEONG O-E
U+1181 e1 86 81 HANGUL JUNGSEONG O-YE
U+1182 e1 86 82 HANGUL JUNGSEONG O-O
U+1183 e1 86 83 HANGUL JUNGSEONG O-U
U+1184 e1 86 84 HANGUL JUNGSEONG YO-YA
U+1185 e1 86 85 HANGUL JUNGSEONG YO-YAE
U+1186 e1 86 86 HANGUL JUNGSEONG YO-YEO
U+1187 e1 86 87 HANGUL JUNGSEONG YO-O
U+1188 e1 86 88 HANGUL JUNGSEONG YO-I
U+1189 e1 86 89 HANGUL JUNGSEONG U-A
U+118A e1 86 8a HANGUL JUNGSEONG U-AE
U+118B e1 86 8b HANGUL JUNGSEONG U-EO-EU
U+118C e1 86 8c HANGUL JUNGSEONG U-YE
U+118D e1 86 8d HANGUL JUNGSEONG U-U
U+118E e1 86 8e HANGUL JUNGSEONG YU-A
U+118F e1 86 8f HANGUL JUNGSEONG YU-EO
U+1190 e1 86 90 HANGUL JUNGSEONG YU-E
U+1191 e1 86 91 HANGUL JUNGSEONG YU-YEO
U+1192 e1 86 92 HANGUL JUNGSEONG YU-YE
U+1193 e1 86 93 HANGUL JUNGSEONG YU-U
U+1194 e1 86 94 HANGUL JUNGSEONG YU-I
U+1195 e1 86 95 HANGUL JUNGSEONG EU-U
U+1196 e1 86 96 HANGUL JUNGSEONG EU-EU
U+1197 e1 86 97 HANGUL JUNGSEONG YI-U
U+1198 e1 86 98 HANGUL JUNGSEONG I-A
U+1199 e1 86 99 HANGUL JUNGSEONG I-YA
U+119A e1 86 9a HANGUL JUNGSEONG I-O
U+119B e1 86 9b HANGUL JUNGSEONG I-U
U+119C e1 86 9c HANGUL JUNGSEONG I-EU
U+119D e1 86 9d HANGUL JUNGSEONG I-ARAEA
U+119E e1 86 9e HANGUL JUNGSEONG ARAEA
U+119F e1 86 9f HANGUL JUNGSEONG ARAEA-EO
U+11A0 e1 86 a0 HANGUL JUNGSEONG ARAEA-U
U+11A1 e1 86 a1 HANGUL JUNGSEONG ARAEA-I
U+11A2 e1 86 a2 HANGUL JUNGSEONG SSANGARAEA
U+11A3 e1 86 a3 HANGUL JUNGSEONG A-EU
U+11A4 e1 86 a4 HANGUL JUNGSEONG YA-U
U+11A5 e1 86 a5 HANGUL JUNGSEONG YEO-YA
U+11A6 e1 86 a6 HANGUL JUNGSEONG O-YA
U+11A7 e1 86 a7 HANGUL JUNGSEONG O-YAE
U+D7B0 ed 9e b0 HANGUL JUNGSEONG O-YEO
U+D7B1 ed 9e b1 HANGUL JUNGSEONG O-O-I
U+D7B2 ed 9e b2 HANGUL JUNGSEONG YO-A
U+D7B3 ed 9e b3 HANGUL JUNGSEONG YO-AE
U+D7B4 ed 9e b4 HANGUL JUNGSEONG YO-EO
U+D7B5 ed 9e b5 HANGUL JUNGSEONG U-YEO
U+D7B6 ed 9e b6 HANGUL JUNGSEONG U-I-I
U+D7B7 ed 9e b7 HANGUL JUNGSEONG YU-AE
U+D7B8 ed 9e b8 HANGUL JUNGSEONG YU-O
U+D7B9 ed 9e b9 HANGUL JUNGSEONG EU-A
U+D7BA ed 9e ba HANGUL JUNGSEONG EU-EO
U+D7BB ed 9e bb HANGUL JUNGSEONG EU-E
U+D7BC ed 9e bc HANGUL JUNGSEONG EU-O
U+D7BD ed 9e bd HANGUL JUNGSEONG I-YA-O
U+D7BE ed 9e be HANGUL JUNGSEONG I-YAE
U+D7BF ed 9e bf HANGUL JUNGSEONG I-YEO
U+D7C0 ed 9f 80 HANGUL JUNGSEONG I-YE
U+D7C1 ed 9f 81 HANGUL JUNGSEONG I-O-I
U+D7C2 ed 9f 82 HANGUL JUNGSEONG I-YO
U+D7C3 ed 9f 83 HANGUL JUNGSEONG I-YU
U+D7C4 ed 9f 84 HANGUL JUNGSEONG I-I
U+D7C5 ed 9f 85 HANGUL JUNGSEONG ARAEA-A
U+D7C6 ed 9f 86 HANGUL JUNGSEONG ARAEA-E