https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 11.0.0
385 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+23B7 e2 8e b7 RA­DI­CAL SYMBOL BOTTOM
U+2E80 e2 ba 80 CJK RA­DI­CAL REPEAT
U+2E81 e2 ba 81 CJK RA­DI­CAL CLIFF
U+2E82 e2 ba 82 CJK RA­DI­CAL SECOND ONE
U+2E83 e2 ba 83 CJK RA­DI­CAL SECOND TWO
U+2E84 e2 ba 84 CJK RA­DI­CAL SECOND THREE
U+2E85 e2 ba 85 CJK RA­DI­CAL PERSON
U+2E86 e2 ba 86 CJK RA­DI­CAL BOX
U+2E87 e2 ba 87 CJK RA­DI­CAL TABLE
U+2E88 e2 ba 88 CJK RA­DI­CAL KNIFE ONE
U+2E89 e2 ba 89 CJK RA­DI­CAL KNIFE TWO
U+2E8A e2 ba 8a CJK RA­DI­CAL DIVINATION
U+2E8B e2 ba 8b CJK RA­DI­CAL SEAL
U+2E8C e2 ba 8c CJK RA­DI­CAL SMALL ONE
U+2E8D e2 ba 8d CJK RA­DI­CAL SMALL TWO
U+2E8E e2 ba 8e CJK RA­DI­CAL LAME ONE
U+2E8F e2 ba 8f CJK RA­DI­CAL LAME TWO
U+2E90 e2 ba 90 CJK RA­DI­CAL LAME THREE
U+2E91 e2 ba 91 CJK RA­DI­CAL LAME FOUR
U+2E92 e2 ba 92 CJK RA­DI­CAL SNAKE
U+2E93 e2 ba 93 CJK RA­DI­CAL THREAD
U+2E94 e2 ba 94 CJK RA­DI­CAL SNOUT ONE
U+2E95 e2 ba 95 CJK RA­DI­CAL SNOUT TWO
U+2E96 e2 ba 96 CJK RA­DI­CAL HEART ONE
U+2E97 e2 ba 97 CJK RA­DI­CAL HEART TWO
U+2E98 e2 ba 98 CJK RA­DI­CAL HAND
U+2E99 e2 ba 99 CJK RA­DI­CAL RAP
U+2E9B e2 ba 9b CJK RA­DI­CAL CHOKE
U+2E9C e2 ba 9c CJK RA­DI­CAL SUN
U+2E9D e2 ba 9d CJK RA­DI­CAL MOON
U+2E9E e2 ba 9e CJK RA­DI­CAL DEATH
U+2E9F e2 ba 9f CJK RA­DI­CAL MOTHER
U+2EA0 e2 ba a0 CJK RA­DI­CAL CIVILIAN
U+2EA1 e2 ba a1 CJK RA­DI­CAL WATER ONE
U+2EA2 e2 ba a2 CJK RA­DI­CAL WATER TWO
U+2EA3 e2 ba a3 CJK RA­DI­CAL FIRE
U+2EA4 e2 ba a4 CJK RA­DI­CAL PAW ONE
U+2EA5 e2 ba a5 CJK RA­DI­CAL PAW TWO
U+2EA6 e2 ba a6 CJK RA­DI­CAL SIMPLIFIED HALF TREE TRUNK
U+2EA7 e2 ba a7 CJK RA­DI­CAL COW
U+2EA8 e2 ba a8 CJK RA­DI­CAL DOG
U+2EA9 e2 ba a9 CJK RA­DI­CAL JADE
U+2EAA e2 ba aa CJK RA­DI­CAL BOLT OF CLOTH
U+2EAB e2 ba ab CJK RA­DI­CAL EYE
U+2EAC e2 ba ac CJK RA­DI­CAL SPIRIT ONE
U+2EAD e2 ba ad CJK RA­DI­CAL SPIRIT TWO
U+2EAE e2 ba ae CJK RA­DI­CAL BAMBOO
U+2EAF e2 ba af CJK RA­DI­CAL SILK
U+2EB0 e2 ba b0 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED SILK
U+2EB1 e2 ba b1 CJK RA­DI­CAL NET ONE
U+2EB2 e2 ba b2 CJK RA­DI­CAL NET TWO
U+2EB3 e2 ba b3 CJK RA­DI­CAL NET THREE
U+2EB4 e2 ba b4 CJK RA­DI­CAL NET FOUR
U+2EB5 e2 ba b5 CJK RA­DI­CAL MESH
U+2EB6 e2 ba b6 CJK RA­DI­CAL SHEEP
U+2EB7 e2 ba b7 CJK RA­DI­CAL RAM
U+2EB8 e2 ba b8 CJK RA­DI­CAL EWE
U+2EB9 e2 ba b9 CJK RA­DI­CAL OLD
U+2EBA e2 ba ba CJK RA­DI­CAL BRUSH ONE
U+2EBB e2 ba bb CJK RA­DI­CAL BRUSH TWO
U+2EBC e2 ba bc CJK RA­DI­CAL MEAT
U+2EBD e2 ba bd CJK RA­DI­CAL MORTAR
U+2EBE e2 ba be CJK RA­DI­CAL GRASS ONE
U+2EBF ⺿ e2 ba bf CJK RA­DI­CAL GRASS TWO
U+2EC0 e2 bb 80 CJK RA­DI­CAL GRASS THREE
U+2EC1 e2 bb 81 CJK RA­DI­CAL TIGER
U+2EC2 e2 bb 82 CJK RA­DI­CAL CLOTHES
U+2EC3 e2 bb 83 CJK RA­DI­CAL WEST ONE
U+2EC4 e2 bb 84 CJK RA­DI­CAL WEST TWO
U+2EC5 e2 bb 85 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED SEE
U+2EC6 e2 bb 86 CJK RA­DI­CAL SIMPLIFIED HORN
U+2EC7 e2 bb 87 CJK RA­DI­CAL HORN
U+2EC8 e2 bb 88 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED SPEECH
U+2EC9 e2 bb 89 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED SHELL
U+2ECA e2 bb 8a CJK RA­DI­CAL FOOT
U+2ECB e2 bb 8b CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED CART
U+2ECC e2 bb 8c CJK RA­DI­CAL SIMPLIFIED WALK
U+2ECD e2 bb 8d CJK RA­DI­CAL WALK ONE
U+2ECE e2 bb 8e CJK RA­DI­CAL WALK TWO
U+2ECF e2 bb 8f CJK RA­DI­CAL CITY
U+2ED0 e2 bb 90 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED GOLD
U+2ED1 e2 bb 91 CJK RA­DI­CAL LONG ONE
U+2ED2 e2 bb 92 CJK RA­DI­CAL LONG TWO
U+2ED3 e2 bb 93 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED LONG
U+2ED4 e2 bb 94 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED GATE
U+2ED5 e2 bb 95 CJK RA­DI­CAL MOUND ONE
U+2ED6 e2 bb 96 CJK RA­DI­CAL MOUND TWO
U+2ED7 e2 bb 97 CJK RA­DI­CAL RAIN
U+2ED8 e2 bb 98 CJK RA­DI­CAL BLUE
U+2ED9 e2 bb 99 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED TANNED LEATHER
U+2EDA e2 bb 9a CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED LEAF
U+2EDB e2 bb 9b CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED WIND
U+2EDC e2 bb 9c CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED FLY
U+2EDD e2 bb 9d CJK RA­DI­CAL EAT ONE
U+2EDE e2 bb 9e CJK RA­DI­CAL EAT TWO
U+2EDF e2 bb 9f CJK RA­DI­CAL EAT THREE
U+2EE0 e2 bb a0 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED EAT
U+2EE1 e2 bb a1 CJK RA­DI­CAL HEAD
U+2EE2 e2 bb a2 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED HORSE
U+2EE3 e2 bb a3 CJK RA­DI­CAL BONE
U+2EE4 e2 bb a4 CJK RA­DI­CAL GHOST
U+2EE5 e2 bb a5 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED FISH
U+2EE6 e2 bb a6 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED BIRD
U+2EE7 e2 bb a7 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED SALT
U+2EE8 e2 bb a8 CJK RA­DI­CAL SIMPLIFIED WHEAT
U+2EE9 e2 bb a9 CJK RA­DI­CAL SIMPLIFIED YELLOW
U+2EEA e2 bb aa CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED FROG
U+2EEB e2 bb ab CJK RA­DI­CAL J-SIMPLIFIED EVEN
U+2EEC e2 bb ac CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED EVEN
U+2EED e2 bb ad CJK RA­DI­CAL J-SIMPLIFIED TOOTH
U+2EEE e2 bb ae CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED TOOTH
U+2EEF e2 bb af CJK RA­DI­CAL J-SIMPLIFIED DRAGON
U+2EF0 e2 bb b0 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED DRAGON
U+2EF1 e2 bb b1 CJK RA­DI­CAL TURTLE
U+2EF2 e2 bb b2 CJK RA­DI­CAL J-SIMPLIFIED TURTLE
U+2EF3 e2 bb b3 CJK RA­DI­CAL C-SIMPLIFIED TURTLE
U+2F00 e2 bc 80 KANGXI RA­DI­CAL ONE
U+2F01 e2 bc 81 KANGXI RA­DI­CAL LINE
U+2F02 e2 bc 82 KANGXI RA­DI­CAL DOT
U+2F03 e2 bc 83 KANGXI RA­DI­CAL SLASH
U+2F04 e2 bc 84 KANGXI RA­DI­CAL SECOND
U+2F05 e2 bc 85 KANGXI RA­DI­CAL HOOK
U+2F06 e2 bc 86 KANGXI RA­DI­CAL TWO
U+2F07 e2 bc 87 KANGXI RA­DI­CAL LID
U+2F08 e2 bc 88 KANGXI RA­DI­CAL MAN
U+2F09 e2 bc 89 KANGXI RA­DI­CAL LEGS
U+2F0A e2 bc 8a KANGXI RA­DI­CAL ENTER
U+2F0B e2 bc 8b KANGXI RA­DI­CAL EIGHT
U+2F0C e2 bc 8c KANGXI RA­DI­CAL DOWN BOX
U+2F0D e2 bc 8d KANGXI RA­DI­CAL COVER
U+2F0E e2 bc 8e KANGXI RA­DI­CAL ICE
U+2F0F e2 bc 8f KANGXI RA­DI­CAL TABLE
U+2F10 e2 bc 90 KANGXI RA­DI­CAL OPEN BOX
U+2F11 e2 bc 91 KANGXI RA­DI­CAL KNIFE
U+2F12 e2 bc 92 KANGXI RA­DI­CAL POWER
U+2F13 e2 bc 93 KANGXI RA­DI­CAL WRAP
U+2F14 e2 bc 94 KANGXI RA­DI­CAL SPOON
U+2F15 e2 bc 95 KANGXI RA­DI­CAL RIGHT OPEN BOX
U+2F16 e2 bc 96 KANGXI RA­DI­CAL HIDING ENCLOSURE
U+2F17 e2 bc 97 KANGXI RA­DI­CAL TEN
U+2F18 e2 bc 98 KANGXI RA­DI­CAL DIVINATION
U+2F19 e2 bc 99 KANGXI RA­DI­CAL SEAL
U+2F1A e2 bc 9a KANGXI RA­DI­CAL CLIFF
U+2F1B e2 bc 9b KANGXI RA­DI­CAL PRIVATE
U+2F1C e2 bc 9c KANGXI RA­DI­CAL AGAIN
U+2F1D e2 bc 9d KANGXI RA­DI­CAL MOUTH
U+2F1E e2 bc 9e KANGXI RA­DI­CAL ENCLOSURE
U+2F1F e2 bc 9f KANGXI RA­DI­CAL EARTH
U+2F20 e2 bc a0 KANGXI RA­DI­CAL SCHOLAR
U+2F21 e2 bc a1 KANGXI RA­DI­CAL GO
U+2F22 e2 bc a2 KANGXI RA­DI­CAL GO SLOWLY
U+2F23 e2 bc a3 KANGXI RA­DI­CAL EVENING
U+2F24 e2 bc a4 KANGXI RA­DI­CAL BIG
U+2F25 e2 bc a5 KANGXI RA­DI­CAL WOMAN
U+2F26 e2 bc a6 KANGXI RA­DI­CAL CHILD
U+2F27 e2 bc a7 KANGXI RA­DI­CAL ROOF
U+2F28 e2 bc a8 KANGXI RA­DI­CAL INCH
U+2F29 e2 bc a9 KANGXI RA­DI­CAL SMALL
U+2F2A e2 bc aa KANGXI RA­DI­CAL LAME
U+2F2B e2 bc ab KANGXI RA­DI­CAL CORPSE
U+2F2C e2 bc ac KANGXI RA­DI­CAL SPROUT
U+2F2D e2 bc ad KANGXI RA­DI­CAL MOUNTAIN
U+2F2E e2 bc ae KANGXI RA­DI­CAL RIVER
U+2F2F e2 bc af KANGXI RA­DI­CAL WORK
U+2F30 e2 bc b0 KANGXI RA­DI­CAL ONESELF
U+2F31 e2 bc b1 KANGXI RA­DI­CAL TURBAN
U+2F32 e2 bc b2 KANGXI RA­DI­CAL DRY
U+2F33 e2 bc b3 KANGXI RA­DI­CAL SHORT THREAD
U+2F34 e2 bc b4 KANGXI RA­DI­CAL DOTTED CLIFF
U+2F35 e2 bc b5 KANGXI RA­DI­CAL LONG STRIDE
U+2F36 e2 bc b6 KANGXI RA­DI­CAL TWO HANDS
U+2F37 e2 bc b7 KANGXI RA­DI­CAL SHOOT
U+2F38 e2 bc b8 KANGXI RA­DI­CAL BOW
U+2F39 e2 bc b9 KANGXI RA­DI­CAL SNOUT
U+2F3A e2 bc ba KANGXI RA­DI­CAL BRISTLE
U+2F3B e2 bc bb KANGXI RA­DI­CAL STEP
U+2F3C e2 bc bc KANGXI RA­DI­CAL HEART
U+2F3D e2 bc bd KANGXI RA­DI­CAL HALBERD
U+2F3E e2 bc be KANGXI RA­DI­CAL DOOR
U+2F3F ⼿ e2 bc bf KANGXI RA­DI­CAL HAND
U+2F40 e2 bd 80 KANGXI RA­DI­CAL BRANCH
U+2F41 e2 bd 81 KANGXI RA­DI­CAL RAP
U+2F42 e2 bd 82 KANGXI RA­DI­CAL SCRIPT
U+2F43 e2 bd 83 KANGXI RA­DI­CAL DIPPER
U+2F44 e2 bd 84 KANGXI RA­DI­CAL AXE
U+2F45 e2 bd 85 KANGXI RA­DI­CAL SQUARE
U+2F46 e2 bd 86 KANGXI RA­DI­CAL NOT
U+2F47 e2 bd 87 KANGXI RA­DI­CAL SUN
U+2F48 e2 bd 88 KANGXI RA­DI­CAL SAY
U+2F49 e2 bd 89 KANGXI RA­DI­CAL MOON
U+2F4A e2 bd 8a KANGXI RA­DI­CAL TREE
U+2F4B e2 bd 8b KANGXI RA­DI­CAL LACK
U+2F4C e2 bd 8c KANGXI RA­DI­CAL STOP
U+2F4D e2 bd 8d KANGXI RA­DI­CAL DEATH
U+2F4E e2 bd 8e KANGXI RA­DI­CAL WEAPON
U+2F4F e2 bd 8f KANGXI RA­DI­CAL DO NOT
U+2F50 e2 bd 90 KANGXI RA­DI­CAL COMPARE
U+2F51 e2 bd 91 KANGXI RA­DI­CAL FUR
U+2F52 e2 bd 92 KANGXI RA­DI­CAL CLAN
U+2F53 e2 bd 93 KANGXI RA­DI­CAL STEAM
U+2F54 e2 bd 94 KANGXI RA­DI­CAL WATER
U+2F55 e2 bd 95 KANGXI RA­DI­CAL FIRE
U+2F56 e2 bd 96 KANGXI RA­DI­CAL CLAW
U+2F57 e2 bd 97 KANGXI RA­DI­CAL FATHER
U+2F58 e2 bd 98 KANGXI RA­DI­CAL DOUBLE X
U+2F59 e2 bd 99 KANGXI RA­DI­CAL HALF TREE TRUNK
U+2F5A e2 bd 9a KANGXI RA­DI­CAL SLICE
U+2F5B e2 bd 9b KANGXI RA­DI­CAL FANG
U+2F5C e2 bd 9c KANGXI RA­DI­CAL COW
U+2F5D e2 bd 9d KANGXI RA­DI­CAL DOG
U+2F5E e2 bd 9e KANGXI RA­DI­CAL PROFOUND
U+2F5F e2 bd 9f KANGXI RA­DI­CAL JADE
U+2F60 e2 bd a0 KANGXI RA­DI­CAL MELON
U+2F61 e2 bd a1 KANGXI RA­DI­CAL TILE
U+2F62 e2 bd a2 KANGXI RA­DI­CAL SWEET
U+2F63 e2 bd a3 KANGXI RA­DI­CAL LIFE
U+2F64 e2 bd a4 KANGXI RA­DI­CAL USE
U+2F65 e2 bd a5 KANGXI RA­DI­CAL FIELD
U+2F66 e2 bd a6 KANGXI RA­DI­CAL BOLT OF CLOTH
U+2F67 e2 bd a7 KANGXI RA­DI­CAL SICKNESS
U+2F68 e2 bd a8 KANGXI RA­DI­CAL DOTTED TENT
U+2F69 e2 bd a9 KANGXI RA­DI­CAL WHITE
U+2F6A e2 bd aa KANGXI RA­DI­CAL SKIN
U+2F6B e2 bd ab KANGXI RA­DI­CAL DISH
U+2F6C e2 bd ac KANGXI RA­DI­CAL EYE
U+2F6D e2 bd ad KANGXI RA­DI­CAL SPEAR
U+2F6E e2 bd ae KANGXI RA­DI­CAL ARROW
U+2F6F e2 bd af KANGXI RA­DI­CAL STONE
U+2F70 e2 bd b0 KANGXI RA­DI­CAL SPIRIT
U+2F71 e2 bd b1 KANGXI RA­DI­CAL TRACK
U+2F72 e2 bd b2 KANGXI RA­DI­CAL GRAIN
U+2F73 e2 bd b3 KANGXI RA­DI­CAL CAVE
U+2F74 e2 bd b4 KANGXI RA­DI­CAL STAND
U+2F75 e2 bd b5 KANGXI RA­DI­CAL BAMBOO
U+2F76 e2 bd b6 KANGXI RA­DI­CAL RICE
U+2F77 e2 bd b7 KANGXI RA­DI­CAL SILK
U+2F78 e2 bd b8 KANGXI RA­DI­CAL JAR
U+2F79 e2 bd b9 KANGXI RA­DI­CAL NET
U+2F7A e2 bd ba KANGXI RA­DI­CAL SHEEP
U+2F7B e2 bd bb KANGXI RA­DI­CAL FEATHER
U+2F7C e2 bd bc KANGXI RA­DI­CAL OLD
U+2F7D e2 bd bd KANGXI RA­DI­CAL AND
U+2F7E e2 bd be KANGXI RA­DI­CAL PLOW
U+2F7F ⽿ e2 bd bf KANGXI RA­DI­CAL EAR
U+2F80 e2 be 80 KANGXI RA­DI­CAL BRUSH
U+2F81 e2 be 81 KANGXI RA­DI­CAL MEAT
U+2F82 e2 be 82 KANGXI RA­DI­CAL MINISTER
U+2F83 e2 be 83 KANGXI RA­DI­CAL SELF
U+2F84 e2 be 84 KANGXI RA­DI­CAL ARRIVE
U+2F85 e2 be 85 KANGXI RA­DI­CAL MORTAR
U+2F86 e2 be 86 KANGXI RA­DI­CAL TONGUE
U+2F87 e2 be 87 KANGXI RA­DI­CAL OPPOSE
U+2F88 e2 be 88 KANGXI RA­DI­CAL BOAT
U+2F89 e2 be 89 KANGXI RA­DI­CAL STOPPING
U+2F8A e2 be 8a KANGXI RA­DI­CAL COLOR
U+2F8B e2 be 8b KANGXI RA­DI­CAL GRASS
U+2F8C e2 be 8c KANGXI RA­DI­CAL TIGER
U+2F8D e2 be 8d KANGXI RA­DI­CAL INSECT
U+2F8E e2 be 8e KANGXI RA­DI­CAL BLOOD
U+2F8F e2 be 8f KANGXI RA­DI­CAL WALK ENCLOSURE
U+2F90 e2 be 90 KANGXI RA­DI­CAL CLOTHES
U+2F91 e2 be 91 KANGXI RA­DI­CAL WEST
U+2F92 e2 be 92 KANGXI RA­DI­CAL SEE
U+2F93 e2 be 93 KANGXI RA­DI­CAL HORN
U+2F94 e2 be 94 KANGXI RA­DI­CAL SPEECH
U+2F95 e2 be 95 KANGXI RA­DI­CAL VALLEY
U+2F96 e2 be 96 KANGXI RA­DI­CAL BEAN
U+2F97 e2 be 97 KANGXI RA­DI­CAL PIG
U+2F98 e2 be 98 KANGXI RA­DI­CAL BADGER
U+2F99 e2 be 99 KANGXI RA­DI­CAL SHELL
U+2F9A e2 be 9a KANGXI RA­DI­CAL RED
U+2F9B e2 be 9b KANGXI RA­DI­CAL RUN
U+2F9C e2 be 9c KANGXI RA­DI­CAL FOOT
U+2F9D e2 be 9d KANGXI RA­DI­CAL BODY
U+2F9E e2 be 9e KANGXI RA­DI­CAL CART
U+2F9F e2 be 9f KANGXI RA­DI­CAL BITTER
U+2FA0 e2 be a0 KANGXI RA­DI­CAL MORNING
U+2FA1 e2 be a1 KANGXI RA­DI­CAL WALK
U+2FA2 e2 be a2 KANGXI RA­DI­CAL CITY
U+2FA3 e2 be a3 KANGXI RA­DI­CAL WINE
U+2FA4 e2 be a4 KANGXI RA­DI­CAL DISTINGUISH
U+2FA5 e2 be a5 KANGXI RA­DI­CAL VILLAGE
U+2FA6 e2 be a6 KANGXI RA­DI­CAL GOLD
U+2FA7 e2 be a7 KANGXI RA­DI­CAL LONG
U+2FA8 e2 be a8 KANGXI RA­DI­CAL GATE
U+2FA9 e2 be a9 KANGXI RA­DI­CAL MOUND
U+2FAA e2 be aa KANGXI RA­DI­CAL SLAVE
U+2FAB e2 be ab KANGXI RA­DI­CAL SHORT TAILED BIRD
U+2FAC e2 be ac KANGXI RA­DI­CAL RAIN
U+2FAD e2 be ad KANGXI RA­DI­CAL BLUE
U+2FAE e2 be ae KANGXI RA­DI­CAL WRONG
U+2FAF e2 be af KANGXI RA­DI­CAL FACE
U+2FB0 e2 be b0 KANGXI RA­DI­CAL LEATHER
U+2FB1 e2 be b1 KANGXI RA­DI­CAL TANNED LEATHER
U+2FB2 e2 be b2 KANGXI RA­DI­CAL LEEK
U+2FB3 e2 be b3 KANGXI RA­DI­CAL SOUND
U+2FB4 e2 be b4 KANGXI RA­DI­CAL LEAF
U+2FB5 e2 be b5 KANGXI RA­DI­CAL WIND
U+2FB6 e2 be b6 KANGXI RA­DI­CAL FLY
U+2FB7 e2 be b7 KANGXI RA­DI­CAL EAT
U+2FB8 e2 be b8 KANGXI RA­DI­CAL HEAD
U+2FB9 e2 be b9 KANGXI RA­DI­CAL FRAGRANT
U+2FBA e2 be ba KANGXI RA­DI­CAL HORSE
U+2FBB e2 be bb KANGXI RA­DI­CAL BONE
U+2FBC e2 be bc KANGXI RA­DI­CAL TALL
U+2FBD e2 be bd KANGXI RA­DI­CAL HAIR
U+2FBE e2 be be KANGXI RA­DI­CAL FIGHT
U+2FBF ⾿ e2 be bf KANGXI RA­DI­CAL SACRIFICIAL WINE
U+2FC0 e2 bf 80 KANGXI RA­DI­CAL CAULDRON
U+2FC1 e2 bf 81 KANGXI RA­DI­CAL GHOST
U+2FC2 e2 bf 82 KANGXI RA­DI­CAL FISH
U+2FC3 e2 bf 83 KANGXI RA­DI­CAL BIRD
U+2FC4 e2 bf 84 KANGXI RA­DI­CAL SALT
U+2FC5 e2 bf 85 KANGXI RA­DI­CAL DEER
U+2FC6 e2 bf 86 KANGXI RA­DI­CAL WHEAT
U+2FC7 e2 bf 87 KANGXI RA­DI­CAL HEMP
U+2FC8 e2 bf 88 KANGXI RA­DI­CAL YELLOW
U+2FC9 e2 bf 89 KANGXI RA­DI­CAL MILLET
U+2FCA e2 bf 8a KANGXI RA­DI­CAL BLACK
U+2FCB e2 bf 8b KANGXI RA­DI­CAL EMBROIDERY
U+2FCC e2 bf 8c KANGXI RA­DI­CAL FROG
U+2FCD e2 bf 8d KANGXI RA­DI­CAL TRIPOD
U+2FCE e2 bf 8e KANGXI RA­DI­CAL DRUM
U+2FCF e2 bf 8f KANGXI RA­DI­CAL RAT
U+2FD0 e2 bf 90 KANGXI RA­DI­CAL NOSE
U+2FD1 e2 bf 91 KANGXI RA­DI­CAL EVEN
U+2FD2 e2 bf 92 KANGXI RA­DI­CAL TOOTH
U+2FD3 e2 bf 93 KANGXI RA­DI­CAL DRAGON
U+2FD4 e2 bf 94 KANGXI RA­DI­CAL TURTLE
U+2FD5 e2 bf 95 KANGXI RA­DI­CAL FLUTE
U+A490 ea 92 90 YI RA­DI­CAL QOT
U+A491 ea 92 91 YI RA­DI­CAL LI
U+A492 ea 92 92 YI RA­DI­CAL KIT
U+A493 ea 92 93 YI RA­DI­CAL NYIP
U+A494 ea 92 94 YI RA­DI­CAL CYP
U+A495 ea 92 95 YI RA­DI­CAL SSI
U+A496 ea 92 96 YI RA­DI­CAL GGOP
U+A497 ea 92 97 YI RA­DI­CAL GEP
U+A498 ea 92 98 YI RA­DI­CAL MI
U+A499 ea 92 99 YI RA­DI­CAL HXIT
U+A49A ea 92 9a YI RA­DI­CAL LYR
U+A49B ea 92 9b YI RA­DI­CAL BBUT
U+A49C ea 92 9c YI RA­DI­CAL MOP
U+A49D ea 92 9d YI RA­DI­CAL YO
U+A49E ea 92 9e YI RA­DI­CAL PUT
U+A49F ea 92 9f YI RA­DI­CAL HXUO
U+A4A0 ea 92 a0 YI RA­DI­CAL TAT
U+A4A1 ea 92 a1 YI RA­DI­CAL GA
U+A4A2 ea 92 a2 YI RA­DI­CAL ZUP
U+A4A3 ea 92 a3 YI RA­DI­CAL CYT
U+A4A4 ea 92 a4 YI RA­DI­CAL DDUR
U+A4A5 ea 92 a5 YI RA­DI­CAL BUR
U+A4A6 ea 92 a6 YI RA­DI­CAL GGUO
U+A4A7 ea 92 a7 YI RA­DI­CAL NYOP
U+A4A8 ea 92 a8 YI RA­DI­CAL TU
U+A4A9 ea 92 a9 YI RA­DI­CAL OP
U+A4AA ea 92 aa YI RA­DI­CAL JJUT
U+A4AB ea 92 ab YI RA­DI­CAL ZOT
U+A4AC ea 92 ac YI RA­DI­CAL PYT
U+A4AD ea 92 ad YI RA­DI­CAL HMO
U+A4AE ea 92 ae YI RA­DI­CAL YIT
U+A4AF ea 92 af YI RA­DI­CAL VUR
U+A4B0 ea 92 b0 YI RA­DI­CAL SHY
U+A4B1 ea 92 b1 YI RA­DI­CAL VEP
U+A4B2 ea 92 b2 YI RA­DI­CAL ZA
U+A4B3 ea 92 b3 YI RA­DI­CAL JO
U+A4B4 ea 92 b4 YI RA­DI­CAL NZUP
U+A4B5 ea 92 b5 YI RA­DI­CAL JJY
U+A4B6 ea 92 b6 YI RA­DI­CAL GOT
U+A4B7 ea 92 b7 YI RA­DI­CAL JJIE
U+A4B8 ea 92 b8 YI RA­DI­CAL WO
U+A4B9 ea 92 b9 YI RA­DI­CAL DU
U+A4BA ea 92 ba YI RA­DI­CAL SHUR
U+A4BB ea 92 bb YI RA­DI­CAL LIE
U+A4BC ea 92 bc YI RA­DI­CAL CY
U+A4BD ea 92 bd YI RA­DI­CAL CUOP
U+A4BE ea 92 be YI RA­DI­CAL CIP
U+A4BF ea 92 bf YI RA­DI­CAL HXOP
U+A4C0 ea 93 80 YI RA­DI­CAL SHAT
U+A4C1 ea 93 81 YI RA­DI­CAL ZUR
U+A4C2 ea 93 82 YI RA­DI­CAL SHOP
U+A4C3 ea 93 83 YI RA­DI­CAL CHE
U+A4C4 ea 93 84 YI RA­DI­CAL ZZIET
U+A4C5 ea 93 85 YI RA­DI­CAL NBIE
U+A4C6 ea 93 86 YI RA­DI­CAL KE