https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 13.0.0
78 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name Uni­co­de 1.0 char­act­er name (de­pre­ca­ted)
U+1105 e1 84 85 HANGUL CHOSEONG RIEUL
U+1118 e1 84 98 HANGUL CHOSEONG RIEUL-NIEUN
U+111A e1 84 9a HANGUL CHOSEONG RIEUL-HIEUH
U+1130 e1 84 b0 HANGUL CHOSEONG SIOS-RIEUL
U+115E e1 85 9e HANGUL CHOSEONG TIKEUT-RIEUL
U+11AF e1 86 af HANGUL JONGSEONG RIEUL
U+11B0 e1 86 b0 HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK
U+11B1 e1 86 b1 HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM
U+11B2 e1 86 b2 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP
U+11B3 e1 86 b3 HANGUL JONGSEONG RIEUL-SIOS
U+11B4 e1 86 b4 HANGUL JONGSEONG RIEUL-THIEUTH
U+11B5 e1 86 b5 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PHIEUPH
U+11B6 e1 86 b6 HANGUL JONGSEONG RIEUL-HIEUH
U+11C3 e1 87 83 HANGUL JONGSEONG KIYEOK-RIEUL
U+11CB e1 87 8b HANGUL JONGSEONG TIKEUT-RIEUL
U+11CC e1 87 8c HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK-SIOS
U+11CD e1 87 8d HANGUL JONGSEONG RIEUL-NIEUN
U+11CE e1 87 8e HANGUL JONGSEONG RIEUL-TIKEUT
U+11CF e1 87 8f HANGUL JONGSEONG RIEUL-TIKEUT-HIEUH
U+11D1 e1 87 91 HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-KIYEOK
U+11D2 e1 87 92 HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-SIOS
U+11D3 e1 87 93 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-SIOS
U+11D4 e1 87 94 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-HIEUH
U+11D5 e1 87 95 HANGUL JONGSEONG RIEUL-KAPYEOUNPIEUP
U+11D6 e1 87 96 HANGUL JONGSEONG RIEUL-SSANGSIOS
U+11D7 e1 87 97 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PANSIOS
U+11D8 e1 87 98 HANGUL JONGSEONG RIEUL-KHIEUKH
U+11D9 e1 87 99 HANGUL JONGSEONG RIEUL-YEORINHIEUH
U+11DB e1 87 9b HANGUL JONGSEONG MIEUM-RIEUL
U+11E3 e1 87 a3 HANGUL JONGSEONG PIEUP-RIEUL
U+11E9 e1 87 a9 HANGUL JONGSEONG SIOS-RIEUL
U+11F6 e1 87 b6 HANGUL JONGSEONG HIEUH-RIEUL
U+3139 e3 84 b9 HANGUL LET­TER RIEUL HANGUL LETTER LIEUL
U+313A e3 84 ba HANGUL LET­TER RIEUL-KIYEOK HANGUL LETTER LIEUL GIYEOG
U+313B e3 84 bb HANGUL LET­TER RIEUL-MIEUM HANGUL LETTER LIEUL MIEUM
U+313C e3 84 bc HANGUL LET­TER RIEUL-PIEUP HANGUL LETTER LIEUL BIEUB
U+313D e3 84 bd HANGUL LET­TER RIEUL-SIOS HANGUL LETTER LIEUL SIOS
U+313E e3 84 be HANGUL LET­TER RIEUL-THIEUTH HANGUL LETTER LIEUL TIEUT
U+313F e3 84 bf HANGUL LET­TER RIEUL-PHIEUPH HANGUL LETTER LIEUL PIEUP
U+3140 e3 85 80 HANGUL LET­TER RIEUL-HIEUH HANGUL LETTER LIEUL HIEUH
U+3169 e3 85 a9 HANGUL LET­TER RIEUL-KIYEOK-SIOS HANGUL LETTER LIEUL GIYEOG SIOS
U+316A e3 85 aa HANGUL LET­TER RIEUL-TIKEUT HANGUL LETTER LIEUL DIGEUD
U+316B e3 85 ab HANGUL LET­TER RIEUL-PIEUP-SIOS HANGUL LETTER LIEUL BIEUB SIOS
U+316C e3 85 ac HANGUL LET­TER RIEUL-PANSIOS HANGUL LETTER LIEUL BAN CHI EUM
U+316D e3 85 ad HANGUL LET­TER RIEUL-YEORINHIEUH HANGUL LETTER LIEUL YEOLIN HIEUH
U+3203 e3 88 83 PARENTHESIZED HANGUL RIEUL PARENTHESIZED HANGUL LIEUL
U+3211 e3 88 91 PARENTHESIZED HANGUL RIEUL A PARENTHESIZED HANGUL LA
U+3263 e3 89 a3 CIRCLED HANGUL RIEUL CIRCLED HANGUL LIEUL
U+3271 e3 89 b1 CIRCLED HANGUL RIEUL A CIRCLED HANGUL LA
U+A964 ea a5 a4 HANGUL CHOSEONG RIEUL-KIYEOK
U+A965 ea a5 a5 HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGKIYEOK
U+A966 ea a5 a6 HANGUL CHOSEONG RIEUL-TIKEUT
U+A967 ea a5 a7 HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGTIKEUT
U+A968 ea a5 a8 HANGUL CHOSEONG RIEUL-MIEUM
U+A969 ea a5 a9 HANGUL CHOSEONG RIEUL-PIEUP
U+A96A ea a5 aa HANGUL CHOSEONG RIEUL-SSANGPIEUP
U+A96B ea a5 ab HANGUL CHOSEONG RIEUL-KAPYEOUNPIEUP
U+A96C ea a5 ac HANGUL CHOSEONG RIEUL-SIOS
U+A96D ea a5 ad HANGUL CHOSEONG RIEUL-CIEUC
U+A96E ea a5 ae HANGUL CHOSEONG RIEUL-KHIEUKH
U+A976 ea a5 b6 HANGUL CHOSEONG IEUNG-RIEUL
U+D7CB ed 9f 8b HANGUL JONGSEONG NIEUN-RIEUL
U+D7D5 ed 9f 95 HANGUL JONGSEONG RIEUL-SSANGKIYEOK
U+D7D6 ed 9f 96 HANGUL JONGSEONG RIEUL-KIYEOK-HIEUH
U+D7D8 ed 9f 98 HANGUL JONGSEONG RIEUL-MIEUM-HIEUH
U+D7D9 ed 9f 99 HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-TIKEUT
U+D7DA ed 9f 9a HANGUL JONGSEONG RIEUL-PIEUP-PHIEUPH
U+D7DB ed 9f 9b HANGUL JONGSEONG RIEUL-YESIEUNG
U+D7DC ed 9f 9c HANGUL JONGSEONG RIEUL-YEORINHIEUH-HIEUH
U+D7E4 ed 9f a4 HANGUL JONGSEONG PIEUP-RIEUL-PHIEUPH
U+FFA9 ef be a9 HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL
U+FFAA ef be aa HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-KIYEOK HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL GIYEOG
U+FFAB ef be ab HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-MIEUM HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL MIEUM
U+FFAC ef be ac HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-PIEUP HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL BIEUB
U+FFAD ef be ad HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-SIOS HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL SIOS
U+FFAE ef be ae HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-THIEUTH HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL TIEUT
U+FFAF ef be af HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-PHIEUPH HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL PIEUP
U+FFB0 ef be b0 HALFWIDTH HANGUL LET­TER RIEUL-HIEUH HALFWIDTH HANGUL LETTER LIEUL HIEUH