https://unicode-search.net/ - Search for character(s) in Unicode 11.0.0
2 characters found

Uni­code
code point
char­acter UTF-8
en­co­ding
(hex)
Uni­co­de char­ac­ter name
U+12039 𒀹 f0 92 80 b9 CUNEIFORM SIGN ASH ZIDA TENU
U+121BF 𒆿 f0 92 86 bf CUNEIFORM SIGN LAGAB TIMES ASH ZIDA TENU